Szlovák irodalom

BÁZIS - Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában

A Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában az autonóm, független és szabad irodalom, művészet és tudomány képviseletében létrejött egyesület. Tagjai azok az alkotók, költők, próza- és drámaírók, irodalom- és művészetkritikusok, teoretikusok, filozófusok, képzőművészek, színészek, filmrendezők…, akik kötődnek Szlovákiához, és a magyar írásbeliség és művészet legtágabb értelemben vett reprezentációjára vállalkoznak. A Bázis célja, hogy lehetőséget nyújtson az együttgondolkodásra, a szakmai munkára, hogy tagjai inspirációt nyerjenek, egyéni lehetőségeik megsokszorozódjanak.

A szervezet felvállalja a szlovákiai magyar írásbeliség képviselete mellett a magyar irodalom közvetítését a szlovák irodalom, valamint a szlovák irodalom közvetítését a magyar irodalom felé. Elősegíti a tudományos-szakmai diskurzust a kortárs és a klasszikus magyar és világirodalmi szövegekről, a művészeti és filozófiai irodalomról, különös tekintettel a szlovákiai magyar irodalom alkotásaira. Ennek érdekében szakmai vitákat generál, közös tudományos összejövetelek, konferenciák, szimpóziumok, felolvasóestek, irodalmi és művészeti fesztiválok rendezésében vállal szerepet. Kapcsolatba lép azokkal a szlovák, magyar és világirodalmi irodalmi és művészeti társaságokkal, műhelyekkel, amelyek programja, irodalomról alkotott elképzelései rokon vonásokat mutatnak a Bázis-tagok elképzeléseivel. A Bázis tevékenysége érték- és vitaalapú, célja az egyéni és csoportvélemény artikulálásának elősegítése.

A Bázis részt vesz a progresszív kortárs irodalom és az élő írásbeliség folyamatainak alakításában. Éppen ezért élő kapcsolat kialakítására törekszik folyóiratokkal és kiadókkal. Elősegíti a tagság publikációs lehetőségeit, különösen a fiatal alkotók esetében, hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra.

A Bázis nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően társszervezője volt többek között a 2019-ben a budapesti FUGA-ban tartott Performativitás a kortárs irodalomban és művészetekben konferenciának (Kassák Központ, Szépírók Társasága), 2020-ban társszervezője a Legere irodalmi versenynek (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem), 2021-ben főszervezője a Transzkulturalizmus és bilingvizmus 4. konferenciának, a Bázis Fesztiválnak és a budapesti Szlovák műfordítói szemináriumnak.

https://bazis.me/